Kreirajte novi plan osvetljenja

U idealnim uslovima svi bi započeli s izgradnjom svog doma i unapred bi isplanirali sve detalje. Ipak, većina nas se mora nositi s već gotovim, ne tako savršenim stanovima. To naravno ne znači da biste trebali unapred odustajati od savršenog doma. Ponekad samo male prepravke mogu uneti vidljivo poboljšanje. Recimo, možete početi sa planom osvetljenja. Svetlo je vrlo značajna komponenta u ukupnom ambijentu, a s pravilnim rasporedom veštačkog osvetljenja možete ispraviti gotovo sve nedostatke stana.

Pa da krenemo. Uzmite papir i olovku. Prođite kroz ceo stan i u svakoj sobi se zapitajte:

  • Koja je svrha ove prostorije? Razmislite je li njena namena najbolja. Ako uglavnom jedete u dnevnom boravku ispred televizije trpezariju preuredite u radnu sobu i sl.
  • Što vam smeta u sobi. Možda vam je neka biljka ili slika potpuno nepotrebna?
  • Ko koristi određenu prostoriju? Starijim osobama npr. treba mnogo više svetla nego deci.
  • U koje se doba dana uglavnom koristi, odnosno kada ljudi borave u njoj?
  • Iz kojeg smera dolazi prirodno svetlo?

Sada pređite na crtanje novog rasporeda izvora svetla.

  • Prvo ucrtajte neizmenjive sadržaje poput kamina, vrata, prozora.
  • Strelicama označite smer u kojem osobe najčešće gledaju: prema televiziji, prozoru i sl.
  • Označite postojeće svetiljke.
  • Kako biste otklonili kritične tačke slabog osvetljenja, označite gde bi još dodatne svetiljke trebale biti. Isto napravite i s prekidačima. Većina prostorija ima jedan do dva prekidača, međutim trebalo bi se toj tradiciji odupreti te postaviti prekidače na više mesta. Ucrtajte postojeće prekidače na svoj plan i gde bi bilo zgodno da se postave.
  • Ucrtajte velike komade nameštaja poput kreveta ili kauča.Iako bi trebali svaku sobu tretirati kao individualnu celinu, morali biobratiti pažnju da se ipak uklapaju u zajedničku sliku doma. Upotrebite svjetlo kako biste povezali prostorije.

Budite svesni da će planiranje i preuređenje biti dosta komplikovano. Želite li pojednostaviti razmislite o lusterima ili lampama sa sijalicama koje gledaju u nekoliko smerova i proizvoljno se usmeravaju.